tisdag 5 maj 2009

Typsnitt design Lars Gustaf ´74.Som av en händelse rotade jag i högar av gamla teckningar och original. Så kom en mapp flygande med typsnitt från 1974. Jag hade tecknat dem, bokstav för bokstav i ca 15 0 x 150 mm. De blev godtagna som typsnitt av Mecanorma och ett av typsnitten togs upp av Letraset. 
Det var typsnittsfamiljen Airline. Det typsnittet gjorde jag som italic, bold, och black. Dessa typsnitt användes ofta till olika korta ordbilder, som till exempel logotyper. Alla mina typsnitt var direkt olämpliga till rubriksättningar och var aldrig meningen att anpassas till sådan användning. När jag jobbade i Italien så användes just Airline till ett antal kampanjer. Jag vill minnas att det var till förpackningar för salt.

De andra typsnitten Seans, Gustaf och PuroArea var ännu mer fantasitypsnitt som hade fått sitt ursprung ur logotyper och varumärkesdesign.

Det är lite intressant att se att det är lite retro över dem och kan fungera även idag 35 år senare.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar