lördag 12 januari 2013

POSITIVT ATT POLITIKER RESER

Man skall tydligt kunna se en byggnads tillkomst i tid och avspegling av en arkitekturhistorisk epok. Där är vi för svaga och vågar sällan ta ut svängarna och skapa byggnader som skulpturer, med uttryck och stort egenvärde. alltför många byggnader är som kopior på något som redan finns. 

Kritiken är oftast massiv att våra politiker reser kors och tvärs för att samla in information. Min uppfattning är att det är enda chansen att de får en någorlunda samstämd bild av vår omvärld. Många av dem har aldrig varit längre bort än Varberg. Och det talar sitt tydliga språk. Så det är klart att kan man få fritidspolitiker och kommunalråd att få mer förståelse kring tjänstemännens arbete och den förändring som präglar den omvärld vi lever i så är det bra.

Ta till exempel byggnaders karaktärer, samspel och uttryck i stadsbilden. Det är ofta en liten diskussion om byggnaders egenvärde. Dess estetik, uttryck, gestaltning och viljan att ta för sig i stadens rum.
När nya stadsrum skapas och byggs, inte minst nya flerbostadshus anser jag det viktigt att man finner byggnader med eget uttryck och som får ett egenvärde. Man skall tydligt kunna se dess tillkomst i tid och avspegling av en arkitekturhistorisk epok. Där är vi för svaga och vågar sällan ta ut svängarna och skapa byggnader som skulpturer.

2012 - ETT STRATEGISKT ÅR


En vecka var planerat besök i New York. Det blev två och en halv vecka av intensivt
arbete och besök hos gallerister och kuratorer. 

Ja så kan man nog uttrycka det. 2012 blev ett år av mycket grundläggande arbete för utveckling av mitt konstnärskap men också för min roll som styrelseledamot i en rad företag och institutioner.
2012 blev året där jag blev president i Rotary Borås Östra. Ordförande i Konstliv Sjuhärad. Teaterdirektör i Par Bricole. Styrelseledamot i Regionteater Väst. Styrelseledamot i Switch (it-företag). Styrelseledamot i MediaCad. Styrelseledamot i Skogspartner. Styrelseledamot i EyeForm för att nu bara nämna några engagemang.
Jag hann också med att medverka på flera konstutställningar och skrev musik och libretto till en "opera" som framfördes en enda gång i maj 2012. Med operasångare från Göteborgsoperan. Och samtidigt en konceptvisning av 15 videoverk på storbilds skärm 15 x 9 meter. Det blev succé. Detta samlade verk har presenterats bl a i Köln.

NU NYTT ÅR
Förra året - 2012 blev strategins år. Nu blir 2013 mer av ett genomförande och resultatens år.
Under hösten var jag bl a i New York och presenterade mina koncept för ett 20 tal gallerister och kuratorer och fin mottagning och respons. Det arbetet fortsätter under våren 2013 med nya besök och planeringar. Så håll utkik på min blogg.