tisdag 27 december 2011

RUBBER DOLL & LACE - installation och video i Berlin.

Ett av mina större och mer omfattande projekt är denna utställning i Berlin. Det är inte helt lätt att få gummidukarna att följa mina intentioner.
De sexistiska attityderna i projektet har en helt annan inriktning än det visuella. Det du ser är i själva verket något som triggar till betraktelse och intresseväckare att få veta mer.

Filmen ABUSE är en intensiv skildring av ett övergrepp. Men också en ren uppföljning på en grupp filmer som står i en dialog med betraktaren. Skådespelerskan heter Lycke Claesson.

Filmerna är en direkt uppföljning till ett antal installationer. Abuse, Lace och Madonna är tre filmer med starka uttryck och som väcker en rad frågor. En serie på åtta filmer som ger betraktaren en upplevelse av födsel, utsatthet, längtan, upplösning och död.

Filmen Madonna skildrar en kvinna med spädbarn. En längtan eller oro. Förtryck eller trygghet. Skådespelerskan heter My Roman Fagerlind.


KYRKOHERDE SOM INFORMATÖR
Under hösten 2011 har jag vid flera tillfällen haft förmånen, att i flera timmar i sträck, få bibliska symboler och fakta kring de kristliga innehållet förklarat för mig. Det som i vardagligt tal kallas religiositet. Eller andlighet.

Många av mina konstnärliga uttryck kretsar kring det andliga och relationen till sex. Men också förhållandet till Gud - den allsmäktige. Relationen mellan påtvingad sexualitet och det naturliga. Och olika gränser däremellan.
Mina verk pendlar från frågeställningar till provokationer. Delvis för att få betraktaren att ta ställning. Verken är en del av mina filmprocesser och i själva verket en dialog med betraktaren.

En av installationerna består av två traditionella TV-apparater med bildytorna riktade mot varandra- här är filmerna i en visuell dialog.tisdag 13 december 2011

Richard Serra i Berlin

Amerikanske skulptör och videokonstnären Richard Serra, utmärker sig med stora stål- och järnytor. En minimalistisk konstnär som finns representerad på de olika konstbiennalerna världen över. Richard Serra var involverad i "The Progress Art Movement" och gjorde sig känd genom stora ytor av stål och järn. Ofta eloxerade eller rostlegerade. Att han började intressera sig för fartygsplåt var genom att hans spanskfödde fader arbetade inom fartygs- och rederibranschen i San Francisco. Detta gjorde Richard Serra bekant med fartyg och fartygsmiljön och inte minst plåt i jätteformat.

Bilden härunder med mig själv plåtade jag nyligen i Berlin strax utanför "Philharmoniernas" huvudbyggnad där ett av Richard Serras verk finns uppställt. De konvexa, enorma plåtobjekten är extremt emotionella och placeringen ger betraktaren möjlighet att gå rakt igenom de parallella plåtarna, vilket ger starka sinnliga upplevelser.
Vernissage 10 maj 2012, Galleri Jeanette Ölund


Nu är tiden spikad. Vernissage blir den 10 maj 2012 - en torsdag.
Då blir det helt nya verk som skall visas. Hoppas du hinner komma då.
Utställningen skall pågå mellan den 10 maj till den 6 juni. Samtidigt är jag representerad i Ramnaparken med skulptur under Föreningen Konstliv Sjuhärads flagg.
Jag kommer också i samband med vernissagen göra någon form av performance och presentation i Gustav Adolfskyrkan. Mer info längre fram.