onsdag 29 april 2009

Borås Konstmuseum i ny form.


Mitt i finanskrisens hetta invigdes Borås Konstmuseums nya, ändamålsenliga lokaler. Med relativt små ekonomiska ramar har man lyckats bygga om och förvalta de gamla lokalerna till att gestalta sig i ny form. Lokalerna är ödmjukt förändrade till nutidens krav och det som fascinerar är att de trista ventilations-, eluttags- och belysningsramperna knappast märks. Ett begåvad trolleri i konsten att dölja det som inte skall synas, till förmån för det som skall visas.

Borås Konstmuseum har också fått sin egen fasta "videobox". Ett centralt rum i muséet där man nu skall utveckla, bygga upp och köpa in fler videoverk bl a på uppdrag från Västra Götalandsregionen.
Den aktuella bilden visar Konstmuseets chef Hasse Persson invigningstala kring utställningen Samtidigt - måleri.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar