måndag 20 april 2009

SANTIAGO SIERRA
Sierra erbjuder inte en specifik historia, han formulerar inget åt oss och ibland ingenting att se. Vi fyller i det som inte är beskrivet,  just eftersom vi ändå vet eller borde veta.

Ämnen som återkommer i Sierras konstnärskap är varar, transport och handel. I arbetet finns skräp från utställningen kvar. Bubbelplats, täckpapper, sladdrester med mera visar att här har arbete ägt rum. Sierra vill framhäva detta, vill att det ligger kvar och smutsar ner. Både arbete och skräp återkommer som referens. 

Från konsthallens balkong på Magasin 3 är en strålkastare riktad mot Banankompaniets stora lager- och kontorsbyggnad. När det är mörkt ute lyser den upp byggnadens baksida. Strålkastaren drivs av en dieselgenerator. Avgaserna leds ut ur byggnaden via en slang. Tillsammans med det extrema oljudet från generatorn blir betraktaren också medveten om avgasernas påverkan genom slangens dragning i rummen till det yttre rummet – utemiljön.

MÄNSKLIG AVFÖRING

Ett av de starkare verken är installationen med 21 antropometriska moduler av mänsklig avföring. Utförda av människorna vid Sulabh International, New Delhi i Indien 2006.  Utplacerade likt varor som just skeppats in. I konstnärens metod ingår att betala människor som utför en handling som en del av verket. I detta verk arbetade människorna utan att vilja ha någon form av ersättning. Avföringen samlades in i New Delhi efter att ha legat orörd i tre år, vilket i sanitetshänseende gör den likvärdig med jord. Den blandades med fevicol, ett ihoplimmande plastmaterial och torkades i specialformar av trä. Renhållningsarbetarna vid sanitetsrörelsen Sulabh i indien är oftast kastlösa, som till börden tvingas åta sig den fysiskt och mentalt påfrestande uppgiften att samla ihop mänsklig avföring, beskyllda för dåliga gärningar i ett tidigare liv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar