onsdag 22 april 2009

Fragment - en metafor i Lars Gustafs konst.Några bildexempel på begreppet ”Fragment”.  
© Lars Gustaf Andersson.


Redan från början av mitt konstnärskap har jag varit upptagen av begreppet "fragment". Olika ord och begrepp betyder mycket för mig och därmed blir de också någon form av verktyg för min bildframställning. Jag belägrar ibland ord och verkligen analyserar dess innebörd. Ofta använder vi ord i vardagen utan att reflektera över dess verkliga innehåll.

Fragment har ju flera innebörder och betydelser som t ex ”brottstycke och spillra”. Men också ”ofullständigt och sönderdelat”. Dessa begrepp har närmast tvångsmässigt blivit något som jag ideligen återkommer till i mitt konstnärliga arbete. Många av mina olika verk, oberoende av media och metoder, har dessa innebörder i gestaltningen.

Ett begrepp som jag ofta använde inom marknadskommunikationen var - "att man skall se det lilla i det stora, och det stora i det lilla." Det är ett intressant förhållningssätt till det mesta och som blivit en metafor för mig - en plattform att utgå ifrån oavsett projekt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar