onsdag 22 april 2009

Borås – Jönköping R40


Under 2007 körde jag upprepade gånger mellan Borås och Jönköping. Gång på gång fascinerades jag av naturens och omgivningens skiftningar. Trots att jag inte direkt kunde njuta av naturens skiften då jag körde bilen och styrde, framgick med all tydlighet hur naturen levde och förändrades i sin tid. Inte någon enda gång var resan densamma. Färgerna skiftade, mörker, ljus och skuggor spelade upp egna paletter vid varje resa. Bilens hastighet varierade mellan 90 och 120 km medan jag lät kameran fotografera direkt genom min sidoruta. Ca 300 bilder fotograferades per resa och det blev åtskilliga tusen bilder. Inga krav på exakta exponeringstider, inte heller kompositioner, utan slumpen fick avgöra bildens form och uttryck. Samtliga bilder har fotograferats i färg men senare också manipulerats till svartvitt. De bilder du ser här har digitalt redigerats i färg. Bilderna är tänkta att tryckas i litho eller i den grafiska processen imageon. Av totalt tusentalet bilder finns två kollektioner om vardera 40 bilder. Den ena i svartvit grå toner, den andra i en individuell färgpalett, varav några ser du här. Att det blev just 40 bilder per kollektion har att göra med att Riksvägen har beteckningen R40.

Foto Lars Gustaf Andersson v 2007. Titel: R40

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar