söndag 14 juni 2009

Katerina Mistal och jag själv om självmord i konsten.


Under temat "Brottsplatser" genomförde konstnärinnan Katerina Mistal en installation i realtid samt videoverk vid Röda Sten i Göteborg. Vernissagen var 2006 och jag själv var en del i projektet. Jag intervjuades och uttryckte vad jag kände kring platsen och min vetskap om att det frekvent sker självmord från Älvsborgsbron. Vid nedslagsplatserna finns olika "lämningar" som människor har lagt eller planterat. Något träd har vuxit upp. 

Katerina Mistal hade iscensatt en videoinstallation vid varje broräcke med riktning mot Röda Sten vid någons eventuella iscensättning av ett hopp. De enorma projektionerna inne på röda Sten visade bl a film på mig och andra aktörer om självmord och tankar runt människors hopplöshet som till slut leder till ett hopp. Och död.

Mitt eget engagemang som tidigare styrelseledamot i Svenska Brandskyddsföreningen och som har sina lokaler vid andra brofästet av Älvsborgsbron, där kunde man också bekräfta att att det förekom frekvent att människor givit upp. 

Katerina Mistals webbsida: 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar