onsdag 14 mars 2012

17 FILMER TILL VIDEOART I ATLANTA

Bilden som är tagen ur filmen "Madonna" med skådespelerskan My Roman Fagerlind gestaltar modern - det trygga och där barnet symboliserar det nakna, människan och livet. Den aktuella filmen är gestaltad som en renässansmålning men utan färg.

Med 17 filmer i loop skall nu filmerna provvisas innan de skickas till Atlanta. Det sker i Gustav Adolfskyrkan i Borås på storbildsskärmar, under senare delen av mars 2012. Även Beijing och Hong Kong står på tur.
Filmerna är en del i en konstinstallation där varje film visas med ett eget uttryck. Filmerna är slumpmässigt producerade utan direkt manus, och i realtid, vilket innebär att det är endast några få som är redigerade i efterhand.
Det anmärkningsvärda är också att filmerna är producerade i det enkla filmprogrammet iMovie.

- " Tidigare producerade jag alla filmer i redigeringsprogrammet Final Cut Pro, som är ett professionellt verktyg, men ack så komplicerat ifall man inte arbetar med filmredigering varje dag. Efter varje uppgradering får man gå på ny kurs," - säger Lars Gustaf Andersson.
Med iMovie har jag funnit en form som passar mina videoverk, som skall vara förenklade och inte helt perfekta i kvalitet.

De aktuella filmerna har provvisats under hösten 2011 och flera väcker starka känslor. Filmerna är i en konceptuell form och innehållet berör allt i från födseln, längtan, oro, utsatthet, övergiven, övergrepp, förlust och döden, till uppvaknandet.
Filmerna gestaltas av flera professionella skådespelerskor och är oftast i svartvitt och i långsamt tempo.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar