fredag 3 februari 2012

KONSTPLANETEN PÅ MODERNA MUSEET I STOCKHOLM

All kultur skall enligt Barnkonventionen motsvara ca 25% med direkt inriktning på barn och ungdomskultur. Det kan knappast införlivas generellt idag, oavsett om det är Sverige eller andra länder. Speciellt får barnkulturen stryka på foten när samhällsekonomin är knackig.

ÖPPEN DIALOG MELLAN BARN OCH VUXNA
Därför är nu en satsning som genomförs på Moderna Museet i Stockholm en lovvärd motreaktion på det ofta skrala utbud av kulturinslag som just är inriktat på barn och ungdomar.
280 kvadratmeter utställningsyta står tillförfogande för barn och ungdomar från åldern 0-19 år. Moderna Museet vill med satsningen visa vad barn och ungdomar tycker är viktigt, roligt, intressant och vackert. Barn och ungdomar bjuds in att ställa ut sina alster och därigenom skapa en öppen dialog mellan de unga och äldre om vad de ser som viktigt i deras liv och vardag.

TRÅNGSYNTA PEDAGOGER
För en tid sedan var jag på en konstinstitution i Frankrike och talade med just en grupp konstpedagoger om hur de arbetar med barn och ungdomar. Vad som är intressant var den kreativa dialog som uppstod när de öppnar upp med annorlunda frågeställningar till barn och ungdomar. Uttrycksformerna handlade inte om att måla av enskilda verk som tema vilket man t ex gör på många konstinstitutioner och museer. Louisiana i Humlebaek har en ganska väl utvecklad konstverkstad för barn men även här gör man felet att "diktera fram" de villkor och förutsättningar som avskärmar barnens fantasi. Det blir med andra ord konstpedagogerna som skapar förutsättningarna och inte tvärtom. Här har bl a svenska konstpedagoger mycket att lära av de franska anser jag.
Man kan hoppas att Moderna Museets satsning öppnar upp för en nyskapande och uttrycksfull dialog mellan barn, ungdomar och de vuxna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar