torsdag 4 februari 2010

SHIRIN NESHAT - KVINNOR UTAN MÄN


Det här är in i helvete bra.
Det här berör. Det är starka bilder och det är angelägna frågor.

Som en av vår tids främsta konstnärer har iranskfödda Shirin Neshat sedan början av 1990-talet uppmärksammats för sina politiskt laddade videoverk och fotografier. Hennes verk karaktäriseras av stark närvaro, visuell symbolik och kretsar kring kvinnlig identitet och sexualitet förtryck, makt och vanmakt - ämnen som inte minst nu aktualiseras genom den senaste tidens händelser i Iran.

I utställningen som nyligen avslutades på Kulturhuset i Stockholm, visades "Kvinnor Utan Män". Videoverk i fyra delar. Shirin Neshats filmsvit utgår från romanen Women without Men av den iranska författaren Shahrnush Parsipur, skriven 1974 men publicerad först 1989. Parsipurs provocerande allegori över livet i det samtida Iran bannlystes av den islamiska regimen och hon dömdes till fängelse.

Utifrån en fri tolkning av boken berättar Sharin Neshat i varje film om ett enskilt kvinnoöde. Tillsammans symboliserar de fyra berättelserna kvinnors kamp för frihet och överlevnad i ett samhälle med stränga regler beträffande religion, sexualitet och socialt beteende.

Mina filmklipp ger ingen rättvisa åt de extremt välregisserade filmerna, men kan ändå ge en känsla av filmernas innehåll, uttryck och kvalitet.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar