lördag 7 november 2009

KUNSTHAUS GRAZ - EN UTMÄRKANDE ARKITEKTUR

Visst, det är så här arkitekturen skall se ut. Det tycker i alla fall två. Jag och arkitekten.
Vad som är intressant är när politiker fångar kraften att skapa något särskiljande så fungerar det ofta. Men det kräver skickliga arkitekter som förstår att balansera mellan våghalsig form och fungerande funktion. Idag finns många lysande exempel på städer som fått starkt fokus på sina byggnader genom just särskiljande form och gestaltning. Och som också speglar en del av vår tid.

Likt en zeppelinare som landat mitt bland traditionella byggnader har kulturbyggnaden satt kraftiga avtryck i sin samtid. Min uppfattning är att mindre städer skulle tjäna oerhört mycket genom att skapa byggnader som tar för sig och blir en symbol för sin stad, sin tid och sitt innehåll. Bilbao och Frank Gehrys Guggenheimmuseum är ett exempel. Men även tidigare kulturobjekt som t ex Centre Pompidou i Paris är intressanta exempel.
Multifunktioner erhåller man genom den annorlunda formgestaltningen. Som här ljusinsläpp som påverkar inomhusmiljön och skapar positiva effekter och mervärden.
Restaurang och lounge för olika möten och diskussioner om konsten och kulturen. Det är viktigt att människor får dessa "rastställen" att samla sina sinnen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar