lördag 24 oktober 2009

EROTIK I KONSTEN

Läste att kvinnors sexsurfande ökar mest. Intressant reflektion i ett mer jämlikt perspektiv. Jag har alltid hävdat att många kvinnor är förtryckta när det gäller erotik och sex. Och min bestämda uppfattning är att med sexsurfande kvinnor kommer relationerna att bli mer intressanta. Och öppnare. För båda parter. Nästan var femte svensk sexsurfar och mest ökar det bland kvinnor. Ändå är mörkertalet stort, då många alltjämt inte törs tala om sina sexuella vanor och lustar.

Sex i konsten är inte så hämmad. Min egen konst innehåller erotik och förskönar inget utan ibland ställer frågor kring utsatthet, förnedring, lust och begär. Jag jobbar med olika media och plockar bilder ur mina videoverk som sedan bearbetas i grafiken.

Foto ur videoverk: Lars Gustaf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar