tisdag 18 oktober 2011

KALLELSER - Adam Fuss och Hilma Af Klint på Borås Konstmuseum


KALLELSER är en i flera stycken märklig utställning; Dels att Hilma Af Klint (1862-1944) inte finns i livet, hon dog redan 1944. Dels att Adam Fuss (född 1961) har influerats och besjälats av Hilmas bildkonst. Att Hilmas bilder i huvudsak framställts genom seanser och transmediala möten är känt. Däremot att hennes bildkonst inte fått visats offentligt förrän 20 år efter hennes död gör utställningen än mer märklig. Hilma var strängt religiös och ansåg att hennes konstnärsskap var en gåva från högre makter.

Jag själv har svårt att ta till mig Hilmas bildkonst. Hennes oljemålningar är inte lika komplexa som skisserna och abstraktionerna via seanser.

Bilden ovan visar en manslems ejakulation - mot ett ägg, sol, planet... universum.

Att hon jämförts med giganterna Mondrian, Malevich, Kandinsky och Kupka gör hennes bildvärld än mer intressant och att hon också visat prov på att ligga rätt i sin samtid. Hennes tidiga genombrott gör hennes konst historiskt viktig, inte minst som en kvinnlig förebild inom bildkonsten.

Adam Fuss bildkonst är lättare att identifiera och finna uttrycksfulla. Flera av hans bilder är emotionellt starka och direkta mot betraktaren. Som t ex det lilla barnet med vattenrörelser eller klänningen med extrem flashtagning direkt mot ljuskänslig film. Likt röntgen.

Bilden ovan: Adam Fuss, till vänster i samspråk med Ulf Wagner som är något av en Hilma af Klintexpert. Motivet på verket är två harar som "obducerats" och alla inälvor är systematiskt utlagt på ljuskänslig film och som därigenom exponerats.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar