söndag 4 september 2011

MITT ÄRR (®) SOM SKAPAR OPINION


Innan "Ärret" sänktes ned på Viskans vattendrag våren 2007 hade opinionen varit ganska lågmäld kring åns förorenade bottensediment.
Men under de senaste fyra åren har fler börjat tala om Viskans sediment och förorenade vatten, eller bottensediment.
Viskan hör till ett av Sveriges mest förorenade vattendrag med mängder av kemikalier och tungmetaller som kan äventyra människans hälsa, men också djurens.

Det är dags att lägga fram ett politiskt program på bred front, om hur man vill se en hållbar lösning i framtiden. Genom att eventuellt "packa in" sedimentet med t ex makadam och sedan lägga grus och sand över så blir förmodligen miljöpåverkan lägst.
Troligtvis det allra billigaste och effekten blir också ett vattendrag som ser inbjudande ut för bad mitt i centrala Borås.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar