måndag 26 september 2011

Årets Bokmässa i Göteborg inte bara för litterära.

Just detta faktum att bokförlagen blandas upp med tingeltangel montrar gör att mässan blir kompakt och ibland oframkomlig. Jag har inga värderingar på arrangörens målsättning, men ett borde ändå vara att öppna upp och göra gångarna mer trafikvänliga. Det är oacceptabelt att trängas. Att dessutom montrarna är relativt dåligt designade ger ett dåligt helhetsintryck. Utställarna borde tänka på sitt varumärke och mässan förtjänar en bättre profil.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar