lördag 12 januari 2013

POSITIVT ATT POLITIKER RESER

Man skall tydligt kunna se en byggnads tillkomst i tid och avspegling av en arkitekturhistorisk epok. Där är vi för svaga och vågar sällan ta ut svängarna och skapa byggnader som skulpturer, med uttryck och stort egenvärde. alltför många byggnader är som kopior på något som redan finns. 

Kritiken är oftast massiv att våra politiker reser kors och tvärs för att samla in information. Min uppfattning är att det är enda chansen att de får en någorlunda samstämd bild av vår omvärld. Många av dem har aldrig varit längre bort än Varberg. Och det talar sitt tydliga språk. Så det är klart att kan man få fritidspolitiker och kommunalråd att få mer förståelse kring tjänstemännens arbete och den förändring som präglar den omvärld vi lever i så är det bra.

Ta till exempel byggnaders karaktärer, samspel och uttryck i stadsbilden. Det är ofta en liten diskussion om byggnaders egenvärde. Dess estetik, uttryck, gestaltning och viljan att ta för sig i stadens rum.
När nya stadsrum skapas och byggs, inte minst nya flerbostadshus anser jag det viktigt att man finner byggnader med eget uttryck och som får ett egenvärde. Man skall tydligt kunna se dess tillkomst i tid och avspegling av en arkitekturhistorisk epok. Där är vi för svaga och vågar sällan ta ut svängarna och skapa byggnader som skulpturer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar