tisdag 27 december 2011

RUBBER DOLL & LACE - installation och video i Berlin.

Ett av mina större och mer omfattande projekt är denna utställning i Berlin. Det är inte helt lätt att få gummidukarna att följa mina intentioner.
De sexistiska attityderna i projektet har en helt annan inriktning än det visuella. Det du ser är i själva verket något som triggar till betraktelse och intresseväckare att få veta mer.

Filmen ABUSE är en intensiv skildring av ett övergrepp. Men också en ren uppföljning på en grupp filmer som står i en dialog med betraktaren. Skådespelerskan heter Lycke Claesson.

Filmerna är en direkt uppföljning till ett antal installationer. Abuse, Lace och Madonna är tre filmer med starka uttryck och som väcker en rad frågor. En serie på åtta filmer som ger betraktaren en upplevelse av födsel, utsatthet, längtan, upplösning och död.

Filmen Madonna skildrar en kvinna med spädbarn. En längtan eller oro. Förtryck eller trygghet. Skådespelerskan heter My Roman Fagerlind.


KYRKOHERDE SOM INFORMATÖR
Under hösten 2011 har jag vid flera tillfällen haft förmånen, att i flera timmar i sträck, få bibliska symboler och fakta kring de kristliga innehållet förklarat för mig. Det som i vardagligt tal kallas religiositet. Eller andlighet.

Många av mina konstnärliga uttryck kretsar kring det andliga och relationen till sex. Men också förhållandet till Gud - den allsmäktige. Relationen mellan påtvingad sexualitet och det naturliga. Och olika gränser däremellan.
Mina verk pendlar från frågeställningar till provokationer. Delvis för att få betraktaren att ta ställning. Verken är en del av mina filmprocesser och i själva verket en dialog med betraktaren.

En av installationerna består av två traditionella TV-apparater med bildytorna riktade mot varandra- här är filmerna i en visuell dialog.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar