onsdag 16 september 2009

WHAT A WONDERFUL WORLD...


.. temat på Göteborgs Internationella Konstbiennal 2009.
Temat har en dubbelbottnad innebörd av ironisk kritik och hoppfull tillförsikt. Verken speglar hur samtida konstnärer gestaltar aktuella sociala, politiska och religiösa diskussioner, i vår egen tid med näraliggande historia och utopiska såväl som dystopiska föreställningar.

Spontant tycker jag att kuratorerna har missat mycket av det massiva utbud som finns att hämta ur detta vida tema. Med detta menar jag att det finns mer att tillgå som väcker större frågor. Som ger en större kick i betraktelsen av verken och framförallt av innehåll och kanske utförandet. Utställningen pågår till 15 nov. 2009.

4 VERK SOM HÄMTATS FRÅN UTSTÄLLNINGEN
(Filmerna är inte i sin helhet utan fragment av originalverken)

Få av de exponerade videoverken har en intressant projektion. Några få har brutit upp det traditionella som t ex Candice Breitz som är född i Sydafrika men bor och arbetar nu i Tyskland.
Hennes verk som projiceras på Röda Sten ett videoverk med 25 fans till John Lennon. De sjunger alla Working Class Hero. All inspelning har skett individuellt men spelas upp i grupp. Det innebär en enorm kör. Med starka porträtteringar. Candice intresserar sig för den kommersiella populärkulturen, dess påverkan och genomslagskraft.
Andra videokonstnärer som sticker ut är den indiske Amar Kanwar som forskar kring sexuellt våld i politiska konflikter på den indiska subkontinenten. 8-kanalig videoinstallation med titeln The Lightning Testimonies.

Även den animerade videofilmen och installationen av William Kentridge från Sydafrika visar en kraft genom kolteckningar i förvrängt perspektiv. Tekniken att återge en förvrängd bild till dess rätta proportioner är en känd teknik från 1600-talets måleri. Filmen skildrar italienska fascismens brutala koloniala historia i Etiopien.

Den kanske mest kända videokonstnären är Tracey Moffatt från Australien men bor numera i USA. Hennes videoverk bygger på noggrant konstruerade scenarier. I videoverket Doomed - visar Tracey populärkulturellt filmmaterial, ett collage av olika filmklipp från filmer, tv och andra media.

(Bilddokumentation Lars Gustaf 2009)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar